skip to Main Content

Kết Nối

Đối Tác Kết Nối
Tích Hợp Giải Pháp

Kết nối khách sạn của bạn với thế giới. Hotel Link hợp tác với nhiều công ty du lịch lớn, nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Đăng ký cùng Hotel Link và kết nối với những công ty mà bạn mong muốn hợp tác.

Kết Nối Ngay Hôm Nay

Các Kênh Phân Phối

Hầu hết khách du lịch đặt phòng qua các OTA, vì vậy hợp tác với những kênh trung gian này đang là chiến lược của chúng tôi. Theo thống kê có khoảng 57% du khách tìm thấy khách sạn, nhà nghỉ thông qua OTA sẽ tìm kiếm trang web chính thức của khách sạn, nhà nghỉ đó, nơi họ có thể đặt phòng trực tiếp. Giải pháp tốt nhất để quản lý tất cả kênh này chính là Channel Manager. * Sắp hợp tác