Kết Nối

Đối Tác Kết Nối
Giải Pháp Tích Hợp

Kết nối khách sạn của bạn với thế giới. Hotel Link hợp tác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ du lịch lớn, nhằm tạo ra mạng lưới kết nối rộng lớn phục vụ cho khách sạn. Đăng ký dịch vụ của Hotel Link và bắt đầu kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ này.

Get Connected

OTAs – Kênh Đặt Phòng Trực Tuyến

Một lượng lớn khách du lịch đặt phòng qua các OTA, vì vậy hợp tác với những kênh này là rất cần thiết trong chiến lực bán phòng của khách sạn. Theo thống kê, khoảng 57% khách du lịch biết đến khách sạn thông qua OTA và họ sẽ tìm trang web chính thức của khách sạn để có thể đặt trực tiếp. Hotel Link cung cấp giải pháp Channel Manager để quản lý hiệu quả các kênh OTA mà khách sạn kết nối.

 • booking
 • Expedia
 • Airbnb
 • Agoda-1
 • google1
 • hrs-1

Integrated*Đã kết nối

*Coming soon*Sắp kết nối

Cổng Thanh Toán

Khách sạn cần cung cấp quá trình thanh toán nhanh, tiện và an toàn cho khách khi đặt phòng. Nhằm hỗ trợ khách sạn mang đến lựa chọn thanh toán đa dạng, Hotel Link đã kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán gồm nhiều ngân hàng hay cổng thanh toán trong nội địa cũng như quốc tế. Bên dưới là danh sách những đơn vị thanh toán mà chúng tôi đã kết nối cho đến hiện tại và sắp hợp tác trong tương lai.

 • hl-pay
 • Paypal
 • stripe
 • ipay88
 • mollie
 • red-pay

Integrated*Đã kết nối

*Coming soon*Sắp kết nối

Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn (PMS)

Ngoài giải pháp Front Desk cung cấp bởi Hotel Link giúp khách sạn quản lý vận hành hàng ngày, chúng tôi biết một số khách sạn hiện đang hợp tác với nhà cung cấp PMS khác. Nhằm giúp khách sạn có thể sử dụng tích hợp các giải pháp của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau một cách thông suốt, trong đó có Hotel Link, chúng tôi đã tiến hành kết nối với nhiều hệ thống PMS phổ biến, gồm các đơn vị trong danh sách sau.

Integrated*Đã kết nối

*Coming soon*Sắp kết nối

Các Đối Tác Khác

Ngoài các kênh đặt phòng, đơn vị thanh toán và đơn vị phần mềm PMS, Hotel Link cũng có kết nối với một số đối tác khác cung cấp dịch vụ tương tự với chúng tôi và các nhà cung cấp giải pháp bổ sung cho khách sạn để giúp tối đa hóa vận hành của bạn cũng như tăng tính linh hoạt.

 • cloudbeds
 • rategain
 • resonline
 • siteminder
 • price-wizard
 • thn

Integrated*Đã kết nối

*Coming soon*Sắp kết nối

Báo Cáo HealthCheck

Khám Phá Giải Pháp Phù
Hợp Cho Khách Sạn Của Bạn

Bạn muốn đánh giá về hoạt động trực tuyến của khách sạn đang cần khắc phục ở đâu & như thế nào để cải thiện booking và doanh thu? Không cần tìm kiếm đâu xa, báo cáo HealthCheck của Hotel Link sẽ cung cấp những thông tin bạn cần.

Nhận Ngay Báo Cáo
hc-report-small