skip to Main Content
Cài Đặt Khuyến Mãi Agoda Trên Hotel Link Extranet

Cài Đặt Khuyến Mãi Agoda Trên Hotel Link Extranet

Team Hotel Link gần đây đã hợp tác cùng team Agoda Connectivity và tạo ra cải thiện mới trên hệ thống nhằm giúp Qúy khách hàng có thể thiết lập các chương trình khuyến mãi trên Agoda trực tiếp từ chính Hotel Link Extranet. Cụ thể, Qúy khách có thể tạo mới, điều chỉnh, kích hoạt/dừng và khôi phục lại các khuyến mãi bất cứ lúc nào. Cải thiện này góp phần tăng tính tiện lợi và trải nghiệm sử dụng hệ thống cho khách hàng của chúng tôi.

Nếu đơn vị lưu trú của Quý khách đang kết nối với Agoda thông qua Channel Manager của Hotel Link, Qúy khách sẽ tìm thấy tính năng Agoda Special Offers tại tab Booking Engine > Special Offers. Tất cả các khuyến mãi được tạo sẽ tự động kết nối và đăng trên Agoda.

Các loại chương trình khuyến mãi hiện được hỗ trợ thiết lập trên Hotel Link Extranet gồm :

  • Tùy chọn: đa dạng các lựa chọn thiết lập được cung cấp tại đây để Qúy khách có thể thiết kế gói khuyến mãi phù hợp với nhu cầu của mình.
  • Early Bird: khuyến mãi áp dụng cho booking được đặt tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định trước ngày check – thông thường là 7 hoặc 14 days ngày trước check-in.
  • Express Tonight: khuyến mãi áp dụng giúp khách sạn đẩy bán phòng nhanh chóng cho đêm hôm đó.
  • Last minute: khuyến mãi áp dụng khi booking được đặt tối thiểu một vài ngày trước ngày check-in, thông thường là trước 7 ngày.  
  • Long stays: khuyến mãi áp dụng cho khách ở dài ngày.
  • 72-hours: khuyến mãi áp dụng cho booking được đặt trong khoảng thời gian nhất định sau đó (mặc định là 3 ngày)

Nếu Qúy khách có bất kỳ câu hỏi nào về tính năng này, vui lòng liên hệ hỗ trợ qua  support@hotellinksolutions.com.

Nếu Qúy khách chưa sử dụng dịch vụ Channel Manager của Hotel Link và muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi hân hạnh hỗ trợ thông tin và tư vấn tại đây.

Back To Top