Yield Management Feature Is Now Available On Hotel Link Extranet

Thông báo tính năng mới: Quản Trị Tối Ưu Doanh Thu

October 3, 2021

Tính năng quản trị tối ưu doanh thu hiện đã có mặt trên Booking Engine và Channel Manager. Với tính năng mới này, khách sạn có thể thiết lập các điều kiện chỉnh tự động lượng phòng và giá trên những kênh bán tùy chọn để tối ưu doanh thu trên những kênh này.

Với tính năng mới này, khách sạn có thể thiết lập 4 điều kiện để tối ưu hóa doanh thu gồm: Auto Close, Sell Limit, Availability Cap and Rate Adjustment.

Digital Marketing

Auto Close: Mục điều kiện này thiết lập thao tác dừng bán khi lượng phòng trống đạt đến một giá trị cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu lượng phòng tồn để bán là 10 và giá trị thiết lập để kích hoạt dừng bán là 5, khi lượng phòng trống giảm từ 6 xuống 5 thì hệ thống sẽ tự động đóng phòng bán. Mục điều kiện này giúp khách sạn có thể hạn chế bán các phòng có biên lợi nhuận thấp trong lúc nhu cầu đặt phòng cao và lượng phòng tồn còn ít.

Sell Limit: Mục điều kiện này cài đặt việc dừng bán tự động khi một phòng hay gói giá nào đó đạt đến số lần bán nhất định. Ví dụ, nếu giá trị dừng bán được thiết lập là 4 lần trong khoảng thời gian cụ thể, gói giá này sau khi được được bán đến lần thứ 4 sẽ tự động dừng bán. Mục điều kiện này giúp giảm bớt việc một phòng hay gói giá nào đó được bán quá nhiều lần so với các loại khác.

Availability Cap: Mục điều kiện này giới hạn số phòng tối đa được mở bán và đặt cùng một lúc, giúp các khách sạn tăng khả năng kiểm soát lượng phòng bán được trên những kênh phân phối cụ thể.

Rate Adjustment: Mục điều kiện này giúp khách sạn có thể tự động tăng hoặc giảm giá bán dựa trên số lượng phòng còn lại. Điều kiện này rất hữu ích trong việc tăng giá phòng trong mùa cao điểm hay giảm giá phòng khi nhu cầu đang thấp.
Tính năng Quản trị tối ưu doanh thu hiện được đặt trong thanh menu của Booking Engine. Nếu bạn đang là khách hàng của Hotel Link và gặp vấn đề khi truy cập tính năng này, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu bạn chưa sử dụng dịch vụ của Hotel Link và muốn tìm hiểu thêm về tính năng mới này, bạn có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Liên Hệ Hotel Link

Relative Posts

Hotel Link| Giải Pháp Thay Thế Tối Ưu Cho Dịch Vụ BookingSuite WebDirect

Nếu đang đăng ký bán phòng trên Booking.com, bạn có thể biết hoặc đang sử…

It’s Time to Update Your Website

Giá Phòng Theo Số Lượng Khách | Hotel Link System

Giá Phòng Theo Số Lượng Khách (OBP) là gì? OBP là giá được định ra…

A guide to start accommodation business (Part 1)

Hotel Link Extranet | Giao Diện Dashboard Mới

Hotel Link đã phát triển giao diện dashboard mới cho extranet với đa dạng thông…