skip to Main Content

Tải Ebook

Hướng Dẫn E-Marketing Dành Cho Khách Sạn Của Bạn

Cuốn e-book 44 trang này cung cấp một loạt nhiệm vụ dễ thực hiện để tăng doang số và lợi nhuận cho khách sạn của bạn. Cuốn sách này bắt đầu với phần giới thiệu về chu trình mua hoàn chỉnh và tính năng/ chức năng quan trọng mà trang web và công cụ đặt phòng của bạn cần, và sau là một loạt hoạt động quản lý buồng phòng hằng ngày, hằng tuẩn và hằng tháng mà bạn cần chú ý. Thực tế, và cung cấp hiểu biết thấu đáo để bạn có thể ứng dụng ngay lập tức.

Hướng dẫn này cũng phù hợp với bất kì trình độ kiến thức nào, được hỗ trợ bởi các ví dụ thực tiễn và liên kết để đọc thêm. Thực hiện theo các mẹo và thủ thuật trong cuốn ebook này để dễ dàng thúc đẩy doanh số và lợi nhuận, vượt qua đối thủ cạnh tranh và tạo thêm lưu lượng truy cập trực tuyến, khách hàng tiềm năng và doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Điền Thông Tin & Nhận Ngay Ebook!

You're so Close!

Back To Top