Tải Marketing Ebook

Hướng Dẫn E-Marketing Dành Cho Khách Sạn

E-book gồm 44 trang cung cấp các tips để tăng doanh thu và lợi nhuận cho khách sạn của bạn. Ebook này gồm các nội dung hữu ích từ phân tích chu trình mua dịch vụ của khách đặt phòng đến các lưu ý về tính năng / chức năng quan trọng cần có của trang web và công cụ đặt phòng của khách sạn. Bạn cũng nhận được lời khuyên để cải thiện hoạt động quản lý vận hành hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng từ Ebook này. Tất cả tips, lời khuyên và lưu ý của Ebook rất thực tế, dễ áp dụng và hiệu quả, giúp bạn nắm bắt nhanh chóng và thực hành dễ dàng.

Với các ví dụ thực tiễn và những liên kết tham khảo đến các tài liệu chi tiết hơn, Ebook phù hợp với mọi cấp độ khách sạn, đảm bảo cung cấp những thủ thuật, tips hữu ích giúp khách sạn thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và có thể tạo ra nguồn khách hàng tiềm năng cho kinh doanh của bạn.

premium service

Điền Thông Tin & Nhận Ngay Ebook!