Quy Trình Đăng Ký

1. Bạn cần đọc hiểu Các Điều Khoản Dịch Vụ Của Hotel Link.

2. Bạn điền đầy đủ thông tin vào form bên cạnh. Chúng tôi sẽ kiểm tra yêu cầu đăng ký của bạn và có thể liên hệ bạn nếu cần xác minh thêm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi mẫu form yêu cầu bổ sung thông tin chi tiết đến bạn để hỗ trợ cho việc đăng ký.

3. Bạn cần chuẩn bị bản sao (dạng file điện tử) của các hồ sơ doanh nghiệp để tải nộp chung với form đăng ký thông tin chi tiết, những hồ sơ này gồm:

     • Bản sao Chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp / Hoặc ảnh chụp bản gốc.
     • Bản sao trang đầu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng mới nhất của doanh nghiệp.
     • Bản sao giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu của chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và ban điều hành quản trị doanh nghiệp gồm các giám đốc.

Vì sao chúng tôi cần những thông tin này? Để có thể phê duyệt mở tài khoản cho bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi phải cam kết tuân thủ những quy định quốc tế gồm chống gian lận, rửa tiền,…, do đó chúng tôi bắt buộc thu thập những thông tin này hay được gọi là dữ liệu AML & KYC (thông tin Anti Money Laundering & Know Your Customer nhằm giúp chúng tôi xác minh chính xác về bạn và doanh nghiệp của bạn). Trong quá trình đăng ký, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ về doanh nghiệp, chủ sở hữu và ban điều hành doanh nghiệp để gửi đồng thời đến chúng tôi. Tất cả thông tin này sẽ được bảo mật an toàn.

4. Sau khi bạn nộp đơn đăng ký, chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ và thông báo cho bạn kết quả trong vòng 1 tuần làm việc. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận yêu cầu đăng ký của bạn được phê duyệt và bạn cần phản hồi lại email này để xác nhận đã nhận thông báo.