Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư Cuả Chúng Tôi

Lần cập nhật cuối: 23/08/2020

Định nghĩa

Hotel Link đề cập công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Hotel Link.
GDPR đề cập Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung.
Người chịu trách nhiệm công ty Ông Leonard W Cordiner, Giám đốc điều hành.
Đăng ký hệ thống đề cập đến việc đăng ký tất cả các hệ thống hoặc hoàn cảnh trong đó dữ liệu cá nhân được xử lý bởi Hotel Link.

1. Giới thiệu

1.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi; trong chính sách này, chúng tôi giải thích cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của Qúy khách hàng.
1.2. Chúng tôi sẽ yêu cầu Qúy khách đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này khi Qúy khách truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên. / Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và đồng ý với chính sách này, Qúy khách đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này.

2. Tham khảo

2.1. Tài liệu này được tạo theo mẫu của SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3. Việc thu thập thông tin cá nhân

3.1. Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, và sử dụng những loại thông tin cá nhân sau:
(a) thông tin về thiết bị truy cập của Qúy khách, về lượt thăm website và hành vi sử dụng website của Qúy khách (bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, phiên bản, hệ điều hành, nguồn dẫn giới thiệu, thời gian truy cập trang, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng website).
(b) thông tin mà Qúy khách cung cấp khi thực hiện đăng ký trên website của chúng tôi (gồm email của Qúy khách).
(c) thông tin mà Qúy khách cung cấp khi điền hồ sơ trên website của chúng tôi (gồm tên, hình, giới tính, ngày sinh của Qúy khách).
(d) thông tin mà Qúy khách cung cấp cho chúng tôi để đăng ký nhận bản tin cập nhật định kỳ ( gồm tên và email của Qúy khách).
(e) thông tin mà Qúy khách cung cấp khi sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi hoặc thông tin được tạo ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ đó (bao gồm thời gian, tần suất và hình thức sử dụng dịch vụ).
(f) thông tin liên quan đến việc Qúy khách mua hàng hóa và / hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ giao dịch nào khác mà bạn thực hiện thông qua trang web của chúng tôi (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và chi tiết thẻ của bạn).
(g) thông tin mà Qúy khách đăng lên trang web của chúng tôi để công bố trên internet (bao gồm tên người dùng, ảnh hồ sơ và nội dung bài đăng của Qúy khách).
(h) thông tin được bao gồm trong hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin giao tiếp nào mà Qúy khách gửi cho chúng tôi hoặc gửi qua trang web của chúng tôi (bao gồm nội dung giao tiếp và siêu dữ liệu liên quan đến việc giao tiếp).
3.2. Trước khi Qúy khách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của một người khác, Qúy khách phải có được sự đồng ý của người đó đối với cả việc cung cấp và xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này.

4. Sử dụng thông tin cá nhân

4.1. Thông tin cá nhân tiếp nhận thông qua trang web của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được quy định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của trang web.
4.2. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Qúy khách để:
(a) quản lý trang web và kinh doanh của chúng tôi.
(b) giúp trang web của chúng tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm cho Qúy khách.
(c) cho phép Qúy khách sử dụng các dịch vụ có sẵn trên trang web của chúng tôi.
(d) cung cấp cho Qúy khách các dịch vụ được mua thông qua trang web của chúng tôi.
(e) gửi bảng sao kê, hóa đơn và lời nhắc thanh toán đến Qúy khách, đồng thời thu các khoản thanh toán từ Qúy khách.
(f) gửi các thông báo qua email đến Qúy khách theo yêu cầu cụ thể của Qúy khách.
(g) gửi cho Qúy khách bản tin qua email của chúng tôi nếu Qúy khách có thực hiện đăng ký (Qúy khách có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu không muốn nhận bản tin nữa).
(h) gửi cho Qúy khách các thông tin tiếp thị liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm, qua đường bưu điện nếu bạn đã đồng ý cụ thể với điều này, hoặc qua email hay công nghệ tương tự (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu truyền thông tiếp thị).
(i) giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của Qúy khách hoặc về Qúy khách liên quan đến trang web của chúng tôi.
(j) giữ trang web của chúng tôi an toàn và ngăn chặn gian lận.
(k) xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả việc giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng trên trang web của chúng tôi).
4.3. Nếu Qúy khách gửi thông tin cá nhân để đăng trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng công khai và sử dụng thông tin đó theo giấy phép mà bạn cấp cho chúng tôi.
4.4. Cài đặt quyền riêng tư của Qúy khách có thể được sử dụng để giới hạn việc đăng thông tin của Qúy khách trên trang web của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư trên trang web.
4.5. Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của Qúy khách, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Qúy khách cho bất kỳ bên thứ ba nào nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
4.6. Tất cả các giao dịch tài chính trên trang web của chúng tôi đều được xử lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi. Qúy khách có thể xem lại các chính sách bảo mật tương ứng của nhà cung cấp trên trang web của họ. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình trong phạm vi cần thiết cho mục đích xử lý các khoản thanh toán mà Qúy khách thực hiện qua trang web của chúng tôi, hoàn trả các khoản thanh toán đó và giải quyết các khiếu nại và thắc mắc liên quan đến các khoản thanh toán và hoàn phí đó.

5. Tiết lộ thông tin cá nhân

5.1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ nhân viên, cán bộ, công ty bảo hiểm hoặc cố vấn chuyên nghiệp nào của chúng tôi, trong chừng mực cần thiết một cách hợp lý để đạt được các mục đích được nêu trong chính sách này.
5.2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:
(a) trong phạm vi mà luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.
(b) liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang diễn ra hoặc trong tương lai.
(c) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho người khác nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng).
(d) cho bất kỳ người nào mà chúng tôi tin một cách hợp lý rằng sẽ nộp đơn lên tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân đó.
5.3. Trừ khi được quy định trong chính sách này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

6. Chuyển dữ liệu quốc tế

6.1. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo chính sách này.
6.2. Thông tin cá nhân mà Qúy khách đăng trên trang web của chúng tôi hoặc gửi để đăng trên trang web của chúng tôi có thể hiển thị trên internet trên khắp thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng hoặc lạm dụng thông tin đó.
6.3. Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển giao thông tin cá nhân được mô tả trong Phần 6.

7. Lưu giữ thông tin cá nhân

7.1. Phần 7 đưa ra các chính sách và thủ tục lưu trữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến việc lưu giữ và xóa thông tin cá nhân.
7.2. Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ tự động bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi sau 10 năm kể từ ngày khách trả phòng.
7.3. Bất chấp các quy định khác của Mục 7 này, chúng tôi sẽ giữ lại các tài liệu (bao gồm cả tài liệu điện tử) có chứa dữ liệu cá nhân:
(a) trong phạm vi mà luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy.
(b) nếu chúng tôi tin rằng các tài liệu có thể liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang diễn ra hoặc trong tương lai; và
(c) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho người khác nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận và giảm rủi ro tín dụng).

8. Bảo mật thông tin cá nhân

8.1. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt tổ chức và kỹ thuật để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của Qúy khách.
8.2. Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà Qúy khách cung cấp trên các máy chủ an toàn (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) của chúng tôi.
8.3. Tất cả các giao dịch tài chính điện tử được thực hiện thông qua trang web của chúng tôi sẽ được bảo vệ bằng công nghệ mã hóa.
8.4. Qúy khách công nhận rằng việc truyền tải thông tin qua internet là không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.
8.5. Qúy khách có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu Qúy khách sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi; chúng tôi sẽ không hỏi Qúy khách về mật khẩu của Qúy khách (ngoại trừ khi Qúy khách đăng nhập vào trang web của chúng tôi).

9. Sửa đổi

9.1. Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách xuất bản một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi.
9.2. Qúy khách nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để đảm bảo Qúy khách hài lòng với bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này.
9.3. Chúng tôi có thể thông báo cho Qúy khách về những thay đổi trong chính sách này qua email.

10. Quyền của bạn

10.1. Qúy khách có thể hướng dẫn chúng tôi về việc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về Qúy khách cho chính Qúy khách; việc cung cấp thông tin đó sẽ phụ thuộc vào (a) việc cung cấp bằng chứng xác thực về danh tính của Qúy khách (vì mục đích này, chúng tôi thường chấp nhận bản sao hộ chiếu của Qúy khách có xác nhận của cơ quan thẩm quyền).
10.2. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân mà Qúy khách yêu cầu trong phạm vi pháp luật cho phép.
10.3. Qúy khách có thể hướng dẫn chúng tôi bất cứ lúc nào về việc không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.
10.4. Trên thực tế, Qúy khách thường sẽ đồng ý rõ ràng việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Qúy khách cho mục đích tiếp thị hoặc Qúy khách có thể từ chối sử dụng thông tin cá nhân của Qúy khách cho mục đích tiếp thị.

11. Trang web của bên thứ ba

111.1. Trang web của chúng tôi bao gồm các đường dẫn và thông tin chi tiết về các trang web của bên thứ ba.
11.2. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và quy định về quyền riêng tư của các bên thứ ba.

12. Cập nhật thông tin

12.1. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi có về Qúy khách cần được chỉnh sửa hoặc cập nhật.

13. Cookies

13.1. Trang web của chúng tôi sử dụng cookies.
13.2. Cookie là một tệp chứa một mã nhận dạng (một chuỗi các chữ cái và số) được web server gửi đến trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, mã nhận dạng được gửi trở lại server mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ server.
13.3. Cookies có thể là cookies “liên tục” hoặc cookies “phiên”: một cookie liên tục sẽ được trình duyệt web lưu trữ và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn đã định, trừ khi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, cookies phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng, khi trình duyệt web đóng.
13.4. Cookies thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về Qúy khách có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie.
13.5. Chúng tôi sử dụng cả cookies phiên và cookies liên tục trên trang web của chúng tôi.
13.6. Tên của các cookies mà chúng tôi sử dụng trên trang web của mình và mục đích chúng được sử dụng, được nêu dưới đây:
(a) chúng tôi sử dụng cookies trong thư mục cookies trên trang web của chúng tôi để nhận dạng máy tính khi người dùng truy cập trang web, theo dõi người dùng khi họ điều hướng trang web, cho phép sử dụng giỏ hàng trên trang web, cải thiện khả năng sử dụng của trang web, phân tích sử dụng trang web, quản trị trang web, chống lừa đảo và nâng cao tính bảo mật của trang web và cá nhân hóa trang web đối với mỗi người dùng.
13.7. Hầu hết các trình duyệt cho phép Qúy khách từ chối chấp nhận cookies; ví dụ:
(a) trong Internet Explorer (phiên bản 11), Qúy khách có thể chặn cookies bằng cách sử dụng cài đặt ghi đè xử lý cookies bằng cách nhấp vào “Tools”, “Options” và “Privacy”; sau đó “Advanced”.
(b) trong Firefox (phiên bản 36), Qúy khách có thể chặn tất cả cookies bằng cách nhấp vào “Tools”, “Options” và “Privacy”, chọn “Use custom settings for history” từ mục menu thả xuống và bỏ chọn “Chấp nhận cookie từ các trang web ”; và
(c) trong Chrome (phiên bản 41), Qúy khách có thể chặn tất cả cookies bằng cách truy cập menu “Customise and control” và nhấp vào “Settings”, “Show advanced settings” và “Content settings”, sau đó chọn “Block sites from setting any data” trong tiêu đề “Cookies”.
13.8. Việc chặn tất cả cookies sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.
13.9. Nếu Qúy khách chặn cookies, Qúy khách sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.
13.10. Qúy khách có thể xóa các cookies đã được lưu trữ sẵntrên máy tính của mình; ví dụ:
(a) trong Internet Explorer (phiên bản 11), Qúy khách phải xóa tệp cookies theo cách thủ công (bạn có thể tìm hướng dẫn để thực hiện việc này tại http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11).
(b) trong Firefox (phiên bản 36), Qúy khách có thể xóa cookies bằng cách nhấp vào “Tools”, “Options” và “Privacy”, sau đó chọn “Use custom settings for history” từ mục menu thả xuống, nhấp vào “Show Cookies”, và sau đó nhấp vào “Remove All Cookies”; và
(c) trong Chrome (phiên bản 41), bạn có thể xóa tất cả cookie bằng cách truy cập menu “Customise and control” và nhấp vào “Settings”, “Show advanced settings” và “Clear browsing data”, sau đó chọn “Cookies and other site and plug-in data” trước khi nhấp vào “Clear browsing data”.
13.11. Xóa cookies sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.
13.12. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

14. Thông tin chi tiết của chúng tôi

14.1. Trang web này được sở hữu và điều hành bởi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hotel Link.
14.2. Chúng tôi đăng ký kinh doanh tại Hồng Kông theo Giấy đăng ký Hồng Kông số 1670096 và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại Số 3603, Tầng 36, Tháp 1, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hồng Kông.
14.3. Qúy khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư tới địa chỉ doanh nghiệp được cung cấp ở trên, hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi, hoặc gửi email tới info@hotellinksolutions.com hoặc qua điện thoại +852 8303 1772.