skip to Main Content

Virgo Hotel Nha Trang

Hiện nay Virgo Hotel đang sử dụng Channel Manager và Booking Engine của Hotel Link. Khi dùng các dịch vụ này, quá trình kiểm soát và quản lý các trang OTA đơn giản và nhanh hơn nhiều, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đội ngũ tư vấn của Hotel Link rất nhiệt tình & hỗ trợ Virgo tận tâm.

Chị Võ Hoài Hải Uyên
Director of Sales and Marketing

Back To Top