skip to Main Content

Mường Thanh Group

Khi làm việc cùng Hotel Link, chúng tôi thấy chức năng hệ thống khá phong phú, đa dạng cho phép thiết lập giá theo nhiều cách, tạo được nhiều chương trình khuyến mãi. Bên cạnh đó đội ngũ support luôn nhiệt tình hỗ trợ mỗi khi chúng tôi cần và giải quyết vấn đề triệt để.

Chị Trần Mai Phương
Corporate Sales Supervisor

Back To Top