skip to Main Content

Hoi An Silk Village Resorts & Spa

Trong thời gian hợp tác cùng Hotel Link, Silk Village Resort rất hài lòng vì đạt được nhiều cải thiện trong quá trình nhận booking và phối hợp giữa các phòng ban. Đặc biệt, nhân viên Hotel Link hỗ trợ rất tận tâm, giúp chúng tôi giải quyết mọi vấn đề từ hoàn thiện kết nối với các kênh phân phối trung gian đến đồng bộ giá, cập nhật phòng trống trên các kênh này.

Anh Vũ
General Manager

Back To Top